Závody

Oddílový přespolák 

Kdy a kde:  středa 2.6.2021 u koupaliště ve Svépravicích (rybník Eliška z ulice K Hrázi)

Prezentace a start dle detailního rozpisu u jednotlivých kategorií:

•Minipřípravka – 2014 a ml.  sraz 15:15, start 15:30 do lesa po hrázi a zpět

•Mladší přípravka – 2012-2013  sraz 15:30, start 15:50 oblíbené kolečko k hájovně, po hlavní cestě a zpět

•Starší přípravka – 2010-2011  sraz 15:50, start 16:20 oblíbené kolečko k hájovně, po hlavní cestě a zpět (2x)

•Mladší žactvo – 2009 a starší  sraz 16:20, start 16:50 oblíbené kolečko k hájovně, po hlavní cestě a zpět (3x)

S sebou:  pití, svačinu, běžeckou obuv, dobrou náladu