Aktuality

Příspěvky na II. pololetí

12.1.2022

Platba příspěvků na druhé pololetí: minipřípravka (středa 16.30h) 800 Kč, ostatní trénink 1xtýdně 1000 Kč, 2xtýdně 1800 Kč. Platbu proveďte do 31.1.2022 na účet: 070017-0243782369/0800, do poznámky uveďte celé jméno dítěte a den tréninku.

Hvězdy v Nehvizdech

11.1.2022

Přidejte se k nám divácky na mezinárodní atletický mítink Hvězdy v Nehvizdech v neděli 30.1.2022. Odkaz je na: http://hvezdyvnehvizdech.cz/