Členské příspěvky

Členské příspěvky za II. pololetí 2019/20 jsou splatné do konce ledna. Kdo již nebude pokračovat oznámí skutečnost na e-mail. S ostatními je automaticky počítáno.