Zápis-volná pouze čt skupina

Nabízíme místa už jen pro děti ročník 2014/15 ve čtvrtek od 15.30 hodin. Ostatní skupiny jsou obsazeny, vedeme seznamy náhradníků.