O oddíle

Oddíl Atletiky při TJ Sokol Horní Počernice se skládá z minipřípravky, přípravky a z mladších a starších žáků.  Naším cílem je se podílet na všestranném pohybovém rozvoji dítěte. Je důležité si uvědomit, že dětský věk je charakteristický hrou, proto je třeba tak činit: honit se apod. A tak i naše tréninky svým koncipováním upozorňují na dva důležité cíle -na prožitek a radost z pohybu. Věříme, že touto formou realizovaná atletika může být jedním z nástrojů upevňujícím základní pohybové návyky jako je chůze, běh, skok a hod, které se uplatňují v každodenním životě našich dětí.

Současný atletický oddíl  byl založen v létě 2012 a první děti přivítal v září stejného roku. Oddíl založila Anna Ondriášová a v jeho čele stála 5 let. V oddíle jsme se od samého počátku zaměřili na trénování dětí prvního stupně ZŠ, tedy na atletickou přípravku. Postupem času jsme své působení rozšířili o minipřípravku, neboli tréninky předškolních dětí a o tréninkovou skupinu mladšího žactva jako nejstarší. V současnosti má oddíl i tréninkovou skupinu starších žáků. Žactvo se pravidelně účastní soutěže Paržského přeboru družstev.

Atletická přípravka není prioritně zaměřena na výchovu budoucích profesionálních atletů. Jejím hlavním úkolem je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování a osvojování si nových pohybových dovedností tak, aby se do budoucna mohly zaměřit na jakýkoliv sport profesionálně či rekreačně.