Přihlášky na školní rok 2019/2020

Do 15.7. mají stávající atleti přednostní právo rezervovat si místo ve své nebo jiné skupině dle věku. Je třeba zaslat e-mail s informací, zdali dítě bude/nebude pokračovat a případně v jaké skupině dle věku. Ceny, skupiny a dny tréninků zůstávají stejné jako v letošním roce.